Osta JBL kõlar ja võida raha tagasi!

29.05.2019
Osta JBL kõlar ja võida raha tagasi!

JBL TEEB SUVE MÕNUSAKS! 

Osta JBL kõlar ja võida raha tagasi

 

Kõikide püsiklientide vahel, kes ostavad vahemikus 01.06-31.08.2019 Experti kauplusest või e-poest JBL kaasaskantava kõlari, loosime igal nädalal välja ühe võitja, kes saab ostusumma tagasi.   

 

Nädal

Kuupäev

Võitja/Kauplus

23

07.06.2019

Eugeni V. /Järve

24

14.06.2019

Marko T. / Rapla 

25

21.06.2019

 Lauri U. / Pärnu

26

28.06.2019

Ilona P. / Jõhvi 

27

05.07.2019

Maksim R. / Jõhvi 

28

12.07.2019

Sirle K. / Viljandi 

29

19.07.2019

Johanna P. / Magistral 

30

26.07.2019

Chris M. / Järve 

31

02.08.2019

 Igor R. / Kohtla-Järve

32

09.08.2019

 Roman B. / Tartu

33

16.08.2019

Marek A. /Jõhvi 

34

23.08.2019

 Raul S. / Viljandi

35

02.09.2019

 Evelin L. / Pärnu

 

 

 Kampaania tingimused:

1. KORRALDAJA
Kampaania “ OSTA JBL KÕLAR JA VÕIDA RAHA TAGASI” (edaspidi "Tarbijamäng") korraldaja on Expert Eesti OÜ äriregistrikood 11966740 , asukohaga Mustame tee 16, Tallinn, Harjumaa (edaspidi "Korraldaja")
2. OSALEMISE TINGIMUSED
2.1. Tarbijamängus võivad osaleda Eesti Vabariigis elavad kodanikud, välja arvatud Korraldaja töötajad, tarbijamängu loonud reklaamiagentuur ja muud Tarbijamängu loomisega seotud isikud, samuti nende perekonnaliikmed.
2.2. Osaleda on lubatud inimestel, keda on võimalik tuvastada Eesti Vabariigis kehtiva isikutunnistuse järgi.
3. TARBIJAMÄNGU KESTUS
3.1. Tarbijamäng algab 01.06.2019 ja kestab kuni 31.08.2019.
4. SEADUSANDLUS
4.1. Tarbijamäng korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.
4.2. Kõik tarbijamängus tekkinud küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
5. TARBIJAMÄNGU JA TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE REEGLID
5.1. Tarbijamängus osalemise eelduseks on kampaaniaperioodi jooksul JBL kõlari ostmine www.expert.ee e-poest või Expert kauplusest. Kampaanias ei osale Expert Türi kauplus.
5.2 Loosimises osalevad automaatselt kõik JBL kaasaskantava kõlari ostnud Experti püsikliendid.
5.3 Osaleda ei saa ettevõttele väljastatud ostutšekkidega.
5.4 Igal loosimisel loositakse välja üks võitja, kes saavab ostetud JBL kaasaskantava kõlari väärtuses raha tagasi. Kokku loositakse välja kolmteist võitjat.
5.5 Kampaanias osalenud ostutšekk tuleb alles hoida ja esitada võidu kättesaamiseks korraldajale.
5.6. Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.
6. AUHIND JA SELLE TINGIMUSED
6.1. Auhinnaks on ostetud JBL kaasaskantava kõlari väärtuses raha tagasi.
6.2. Auhindade võitjate nimed postitatakse www.expert.ee lehele.
6.3. Auhinna võitjaga võetakse eraldi ühendust.
6.4. Raha kantakse võitja  isiklikule pangakontole tagasi hiljemalt 14 tööpäeva jooksul.
6.5. Juhul, kui Korraldaja ei saa võitjaga ühe nädala jooksul ühendust, siis võit tühistatakse.
7. MUUD SÄTTED
7.1. Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.
7.2. Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt kampaaniaveebis (www.expert.ee).
7.3. Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks.
7.4. Tarbijamängu auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
7.5. Kõik riiklikud maksud tasub Korraldaja EV seadusandluses sätestatud korras.
7.6. Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis (www.expert.ee). Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja tarbijamängus osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
7.7. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale info@expert.ee
7.8. Tarbijamängu lisainfo e-mailil: info@expert.ee