Võida 49" LG televiisor!

30.05.2018
Võida 49" LG televiisor!

 VÕIDA 49" LG TELER 49UJ6307

Kampaanias osalemiseks osta Experti e-poest või kauplustest LG teler ning osaledki loosimises kus võimalik võita 49" televiisor! Kokku loositakse välja neli telerit.

Auhinna võitjad:

06.06.2018 - JAANUS S. (KOHTLA-JÄRVE EXPERT)
13.06.2018 - HEINI K. (PÄRNU EXPERT)
20.06.2018 - ANDRUS K. (RAKVERE EXPERT)
27.06.2018 - Aido V. (JÄRVE KAUPLUS)

 

KAMPAANIA REEGLID

1. KORRALDAJA
Kampaania “ Võida LG teler” (edaspidi "Kampaania") korraldaja on Expert Eesti OÜ äriregistrikood 11966740, asukohaga Mustamäe tee 16, Tallinn, Harjumaa (edaspidi "Korraldaja")

2. OSALEMISE TINGIMUSED
2.1. Kampaanias võivad osaleda kõik Expert Eesti püsikliendid.

3. KAMPAANIA KESTUS
3.1. Kampaania kestab 30.05-27.06.2018.

4. SEADUSANDLUS
4.1. Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti Vabariigi territooriumil.

4.2. Kõik Kampaanias tekkinud küsimused ja vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.

5. KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID
5.1. Kampaanias osalemise eelduseks on kampaania perioodi jooksul LG teleri ostmine Expert Eesti kauplustest või e-poest www.expert.ee. Kampaanias ei osale Experti Türi kauplus.

5.2 Loosimises osalevad automaatselt kõik LG teleri ostnud Expert Eesti püsikliendid.
5.3 Loosimised toimuvad 06.06.2018; 13.06.2018; 20.06.2018; 27.06.2018.
5.4. Korraldajal on õigus eemaldada Tarbijamängust kõik osalejad, kes Korraldaja arvates ei vasta nendele reeglitele, kaasa arvatud juhud, kui Korraldaja põhjendatult kahtlustab, et osaleja kasutab valeandmeid.

6. AUHIND JA SELLE TINGIMUSED
6.1. Kampaania auhindadeks on 4 LG 49“ telerit (49UJ6307)

6.2. Auhinna võitjatega võetakse eraldi ühendust.
6.3. Võidetud auhind väljastatakse tarbijamängus osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.
6.4. Kampaania võitja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ja auhinna maksumust ei hüvitata võitjale rahas.
6.8. Auhindade kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.
6.9. Juhul, kui võitja ei ole ettenähtud ajavahemikus oma võitu lunastanud, on Korraldajal õigus tühistada selle kasutusõigus ja jätta auhind võitjale väljastamata.

7. AUHINNA JAGAMISE KORD
7.1. Võitude väljaandmise ajavahemik on 11.06-13.07.2018 7.2. Juhul, kui Korraldaja ei saa auhinna võitjaga ühendust hiljemalt 13.07.2018, on Korraldajal õigus jätta auhind välja andmata.

8. MUUD SÄTTED
8.1. Käesolevas Tarbijamängus osalemisega nõustuvad osalejad järgima käesolevaid reegleid ning Korraldaja otsuseid, mis on kõikides Tarbijamänguga seonduvates küsimustes lõplikud. Auhind antakse ainult käesolevaid reegleid järgivale osalejale.

8.2. Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest eelnevalt kampaaniaveebis (www.expert.ee).
8.3. Tarbijamängus osalemisega on osaleja nõus enda isiklike andmete Korraldajapoolse töötlusega Tarbijamänguga seotud eesmärkidel, kaasa arvatud osaleja identiteedi kontrollimiseks.
8.4. Tarbijamängu auhinna vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.
8.5. Kõik riiklikud maksud tasub Korraldaja EV seadusandluses sätestatud korras.
8.6. Reeglite olulisel rikkumisel või kuritarvitamisel või vääramatu jõu korral on Korraldajal õigus Tarbijamäng igal ajal ühepoolselt lõpetada ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest kampaaniaveebis (www.expert.ee).
Tarbijamängus osaleja poolt tarbijamängu tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja tarbijamängus osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
8.7. Korraldaja ei vastuta, kui auhind jääb kasutamata neist sõltumatutel põhjustel.
8.8. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult tarbijamängu Korraldajale turundus@expert.ee
8.9. Tarbijamängu lisainfo e-mailil: turundus@expert.ee